Zaščita pred zmrzaljo

Ogrevalni sistemi ščitijo črpalke, cevi, ventile, in druge elemente, ki so izpostavljeni škodljivim vplivom nizkih temperatur v najhladnejših zimskih razmerah. Finančne izgube zaradi poškodovanih cevi in ventilov lahko celo presežejo investicijske stroške celotnih ogrevalnih sistemov.

Ti ogrevalni sistemi se uporabljajo za preprečevanje zamrzovanja:

  • vodne napeljave,
  • kanalizacijskih sistemov,
  • škropilnih sistemov,
  • hidrantov,
  • klimatizacijskih in prezračevalnih cevnih sistemov.

Ogrevajo se lahko vse kovinske (jeklene, bakrene, železne) in plastične cevi.

Brošuro si lahko ogledate na povezavi zaščita_pred_zmrzaljo

Proizvodi:

Pri ogrevanju cevi in cevovoda se lahko uporabi naslednje:

  • Ogrevalne kable s stalno močjo ELEKTRA VCD10 in ELEKTRA FreezeTec s konstantno toplotno močjo na meter,
  • samo-regulacijske ogrevalne kable ELEKTRA SelfTec s toplotno močjo, ki ustreza spremembam zunanje temperature.

Kabli s konstantno močjo:

Enostranski ELEKTRA VCD10 ogrevalni kabli

so že pripravljene enote, sestavljene iz kabla toplotne izhodne moči 10 W/m, z zaključenim napajalnim vodnikom dolžine 2.5 m. Pri načrtovanju ogrevalnega sistema upoštevajte razpoložljive dolžine kablov. ELEKTRA VCD10 kabelski ogrevalni sistemi zahtevajo regulatorje temperature. Namenjeni so za uporabo v ogrevalnih sistemih z natančno regulacijo temperature.

ELEKTRA FreezeTec®ogrevalni kabli

so pripravljene enote določenih dolžin, sestavljene iz kablov toplotnih izhodnih mo i 12 W/m zaključene z napajalnim vodnikom dolžine 1.5 m z zaprtim epom na enem koncu in termostatom na drugem koncu. Termostat bo samodejno vklopil delovanje sistema pri + 3° C in izklopil pri + 10° C. Ni potrebe po dodatnih regulacijah za delovanje ELEKTRA FreezeTec® ogrevalnih kablov. Ti kabli so posebej zasnovani za enostavne ogrevalne sisteme – s črpalkami ali cevi premera max. 50 mm. Namestitev se lahko izvede samostojno, pomoč monterja ni potrebna.

Samo regulacijski kabli:

Samo-regulacijski kabli so izdelani iz dveh bakrenih žic, nameščenih vzporedno, med seboj povezanih z jedrom, sestavljenim iz premreženega polimera z dodatkom grafita. Jedro je samo-regulacijski grelni element, katerega upornost se spreminja glede na temperaturo.

ELEKTRA SelfTec PRO® samo-regulacijski ogrevalni kabli

so na voljo na kolutih, z dolžinami, ki ustrezajo cevovodom, neposredno na gradbiščih. Ti kabli potrebujejo zaključek in napajalni priključek.

ELEKTRA SelfTec® samo-regulacijski ogrevalni kabli

so pripravljene enote določenih dolžin, zaključene z napajalnim kablom dolžine 1,5 m z vtikačem. Na voljo so tudi na kolutih.

ELEKTRA SelfTec®DW (F) samo-regulacijski ogrevalni kabli

so na voljo na kolutih in so namenjeni montaži tako zunaj, kot znotraj vodovoda.

Scroll to top